Az utóbbi 1 évben többször jelentős sajtómegjelenést eredményező téma volt a háztartási méretű kiserőművek (továbbiakban HMKE-k) telepítésével, engedélyezésével és termelésének elszámolásával kapcsolatos jogszabályváltozások, valamint az azt megelőző bejelentések.

2023. szeptember 13-án megjelent a 129. Magyar Közlönyben az elmúlt közel 1 évben felmerült kérdéseket (részben) lezáró 427/2023. (IX. 13.) Korm. rendelet. A megjelent kormányrendeletben a VET Vhr. (a „villamosenergia törvény” végrehajtási rendelete) HMKE-kat érintő 5. §-ára vonatkozó változtatás szerepel. A jogszabályváltozás – a korábbi minisztériumi hírekkel ellentétben – lehetővé teszi a 2023. szeptember 7. előtti állapotban már szaldós elszámolással rendelkező, vagy 2023. szeptember 7. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján legkésőbb 2026. január 1. napjáig üzembe helyezésre vagy bővítésre kerülő HMKE rendszereknek a telepítéstől, vagy bővítéstől számított 10. év végéig az éves szaldós elszámolásban történő villamosenergia vételezést a hálózatból. Az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár nyilatkozata szerint „a sajtóban megpendített téves értelmezéssel szemben nincs olyan elvárás, hogy a háztartási napelemekből hálózatba táplált energia után akár éves szaldó, akár bruttó elszámolásban bárkinek rendszerhasználati díjat kellene fizetnie”.

A jogszabályban meghatározott 10 éves időtartam alatt, a jól méretezett rendszereknél lehet számítani a pénzügyi megtérülésre, még akkor is, ha a beruházó nem vett igénybe a telepítéshez semmilyen támogatást. A megtérülés számítás tisztázásához szükséges a köztudatban is külön választani a villamosenergia-árban a kereskedelmi és a rendszerhasználati költségeket.

A villamos energia közcélú hálózatból való vételezé­se esetén a szolgáltatásért fizetett díj két fő tételből épül fel:

  • a kereskedelmi díjból, amit a választott ener­giakereskedőnek, vagy egyetemes szolgáltatónak 6 fizetünk a felhasznált villamosenergiáért,
  • valamint rendszerhasználati díjból, amit a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyes felé fizetünk a villamos­energia-elosztóhálózat üzemeltetéséért, kiépítéséért, karbantartásáért, és a hálózaton, transzformátoro­kon fellépő veszteségek fedezéséért.

Egyetemes szolgáltatás esetén – a lakossági felhasználók túlnyomó része HMKE telepítés esetén is jogosult marad az egyetemes szolgáltatás igénybevételére – a kereskedő nem választható, a kereskedelmi költség is rögzített érték, az elosztói engedélyes pedig területi alapon kerül meghatározásra. Mivel az elosztói engedélyesek felé fizetendő rendszerhasználati díjaknak kell fedezni az infrastruktúra fenntartható és biztonságos működtetését, ezért azok jogszabályban rögzítettek, adott csatlakozási szinten mindenki számára egyenlő egységköltségűek. A rezsicsökkentés következtében – mivel az elosztói díjakat nem lehet változtatni – az egyetemes szolgáltatásban alkalmazott kereskedelmi költségeket kellett csökkenteni, hogy a számlán érzékelt villamosenergia-egységköltség ne változzon. Az alábbiakban a Budapest és környékére érvényes, hatályos energiadíjak alapján bemutatjuk, hogy egy HMKE megtérülése során milyen költségeket takarít meg egy egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználó.

VILLAMOS ENERGIA DÍJAK AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK 2022. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL
A Budapest és környéki elosztóhálózati engedélyes területén területén hatályos
egységárak
A1 árszabás
Általános felhasználási célra / Egész nap
B Alap árszabás
„Éjszakai” vezérelt, napi 8 óra felfűtési idővel
Kedvezményes árszabás Lakossági piaci ár Kedvezményes árszabás Lakossági piaci ár
Villamosenergia-ár (Ft/kWh)* 5,110 31,800 2,050 31,800
Rendszerhasználati
díjak*
Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
120,5000 120,5000 39,5000 39,5000
Elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)
23,4000 23,4000 16,1800 16,1800
Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó) 153,0350 153,0350 50,1650 50,1650
Áfával növelt Ft/kWh árak 36,208 70,104 23,152 60,935

1. táblázat: Az egyetemes szolgáltatásánál érvényes lakossági villamosenergia díjak a Budapest és környéki területen (forrás: hu)

*nettó ár, hozzáadódik 27% áfa

A fogyasztási határérték 2.523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely), e fölött a felhasználó „Lakossági piaci áron” vásárolja a villamos energiát, amelynek a 31,8 Ft/kWh-s egységköltsége még mindig alacsonyabb, mint a jelenleg a piacon elérhető 2024-re érvényes kereskedelmi költség (szeptember 20-án érvényes elszámoló ár 136,01 €/MWh volt, ami az aznap érvényes 383,69 HUF/EUR MNB középárfolyammal számolva 52,19 Ft/kWh).

1. ábra: A 2024-es évre vonatkozó villamosenergia tőzsdei árának alakulása. (forrás: Energymarket24 Kft. 23-19 Energiapiaci összefoglaló)

Ezek alapján látható, hogy az egyetemes szolgáltatásban a jól méretezett HMKE telepítése akár a fogyasztási határértéken belül maradással nem csak a fizetendő villamos energia mennyiségét csökkentheti, de a fizetendő villamosenergia-egységárát is.  Téves megközelítés a HMKE beruházások megtérülési számítása során kizárólag az 5,11 Ft/kWh kereskedelmi költséggel kalkulálni, mivel nem feledkezhetünk meg a 23,4 Ft/kWh rendszerhasználati díjról sem.

Iparági tapasztalatok szerint – egy nem túlárazott – HMKE rendszernél a teljes rendszer telepítése 350-420.000 Ft/kWkapacitás körül alakul, a megtermelt villamos energia mennyisége pedig 1.100-1.200 kWH/kWbeépített kapacitás. Ez éves szinten nettó 50-60.000 Ft energiaköltség-megtakarítást eredményez beépített kW-onként jelenlegi piaci körülmények között (függően a teljes felhasználás mértékétől, mivel a lakossági piaci árral fogyasztott mennyiség függvényében alakul a villamosenergia egységköltsége). A jelenlegi körülmények között is 10 éven belül képes megtérülni a beruházás, még a piaci árnál jelentősen alacsonyabb, rezsicsökkentett kereskedelmi költségek mellett is. Amennyiben piaci áron vételezi az energiát a HMKE tulajdonosa, úgy átlagos évi nettó 90.000 Ft környékén alakul az 1 kW beépített kapacitásra jutó energiaköltség-megtakarítás, ami akár 5 éves megtérülést is hozhat.

A fenti számpéldák jól szemléltetik, hogy az új jogszabályi változás nem érinti hátrányosan a már megvalósult, valamint a már elkezdett beruházásokat, tekintve, hogy jól átgondolt telepítések esetén továbbra is tartható a 10 éven belüli megtérülési idő, nem is beszélve arról, hogy a lakossági piaci ár bevezetése előtt telepített HMKE rendszerek esetén a telepítéskor kalkulált megtérülési időt csak csökkentette a növekvő villamosenergia-költség.

Trombitás Bálint