Visszaélés-bejelentő
rendszer

Az EnergyHub Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a visszaéléseket bejelentő személyek hatékony védelmét biztosító, belső visszaélés-bejelentési rendszert alakított ki.

A bejelentési rendszeren keresztül beérkező bejelentések kivizsgálására Társaságunk a törvény szerinti kötelezettségének eleget téve, és a bejelentő személy védelmének biztosítása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

A bejelentés menetéről, kivizsgálás mellőzéséről, határidőkről, adatkezelésről bővebb információk a következő linkekre kattintva találhatóak.

Adatkezelési tájékoztató bejelentőknek

Tájékoztatás az EnergyHub Kft. visszaélés bejelentési rendszeréről

Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje

Nyomtatvány a visszaélés bejelentéséhez

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyilvánvalóan rosszhiszemű bejelentés esetén büntető, vagy polgári peres eljárás kezdeményezhető!

Bejelentés megtételének módjai

  • Elektronikus úton a bejelentes@energyhub.hu e-mail címen – „Nyomtatvány a visszaélés bejelentéséhez” űrlap kitöltésével, elküldésével.
  • Postai úton a „Nyomtatvány a visszaélés bejelentéséhez” dokumentum kitöltött formában az EnergyHub Kft. székhelyére, a bejelentővédelmi felelősnek címezve „saját kézbe” megjelöléssel ellátva.
  • Személyesen, a bejelentes@energyhub.hu e-mail címen előre egyeztetett időpontban.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli bejelentés kivizsgálása mellőzhető, amennyiben a bejelentő személy személyazonossága a bejelentés körében megadott adatok alapján nem állapítható meg!