Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) 2021-es bevezetésének egyik fő célja megtette hatását, hiszen hatalmas támogatást biztosított a cégek, vállalkozások beruházásainak és intézkedéseinek megvalósításához. Ez jól látszik a MEKH felületén lejelentett projektek számából, és az általuk elért megtakarításokból is. (2023. augusztus 31-én 2.431 darab hitelesített megtakarítás került rögzítésre a https://ekr.mekh.hu/ oldalon, ami több, mint 3,2 millió GJ-t jelent.)

Az eredményességet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal folyamatosan ellenőrzi, felülvizsgálja, és megteszi a szükséges változtatásokat. Ennek eredménye, hogy három korábbi rendeletét is módosította a közelmúltban. A változások – 12/2023. (VIII. 18.) MEKH rendelet – hivatalosan 2023. augusztus 18-án jelentek meg a Magyar Közlöny 2023. évi 118. számában, és 2023. augusztus 23-án hatályba is léptek. Nézzük, hogy melyek ezek:

A négyévenkénti nagyvállalati energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósításával az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítésére elszámolható energiamegtakarítást (GJ/év). Ennek mértékét az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklet 1. és 2. pontjában foglalt számítási elvek figyelembevételével kell meghatározni.

Kiegészítésre került azzal, hogy a szakreferensi éves jelentést a korábbiaktól eltérően az EKR adatgyűjtő rendszerén keresztül (ekr.mekh.hu) kell megtennie az adatszolgáltatónak. Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén az adatszolgáltató a szakreferens.

Meghatározásra és rögzítésre került a szervezett piaci adatszolgáltatás tartama és a hitelesítő szervezetre kiszabott szankciók az alábbiak szerint:

  • a szervezett piacot működtető szervezet minden aukciót 5 napon belül köteles a Hivatal felé jelenteni, amit fel kell tölteni az EKR adatgyűjtő rendszerbe,
  • a Hitelesítő szervezet alternatív megoldásként alkalmazhatja az 50.000 Ft/GJ megváltási díj megfizetését egy tévesen Hitelesített Energiamegtakarítás (HEM) esetén, így nem kell 70.000 Ft/GJ bírságot fizetnie. Ezt szintén az ekr.mekh.hu felületen keresztül szükséges megtennie.

Az EnergyHub Kft. piacvezető auditor vállalatként áll a Partnerei rendelkezésére a potenciális projektek azonosításában és a megtakarítások energetikai auditálásában/hitelesítésében, valamint a pénzügyi források biztosításában is.

Kérdés esetén dedikált mérnök kapcsolattartó kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

 

Csabai István

Forrás:

magyarkozlony.hu / parlament.hu