A 2007. évi LXXXVI törvény a villamos energiáról (továbbiakban VET) és a 273/2007 Kormányrendelet a törvény végrehajtásáról (továbbiakban VHR) részletesen rendelkezik a magánvezetéken történő villamos energia továbbadás szabályairól.

A földgáz továbbadás szabályait a 2008. évi XI. törvény a földgázellátásról és a végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) kormányrendelet határozza meg.

Amennyiben bérlőként bíznak meg minket, jellemzően az a feladatunk, hogy vizsgáljuk meg, a bérbeadó a jogszabályoknak megfelelő módon és mértékben szolgáltatja-e a villamos energiát és a földgázt.

Vizsgálathoz szükséges dokumentumok:

 1. Az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződések üzemeltetést és karbantartást rendező pontjai
 2. A bérleti szerződések energiatovábbadást rendező pontjai
 3. Az energiatovábbadásra vonatkozó esetleges szerződések (villamos energia és földgáz)
 4. Minimum 12 havi – a tárgybeli energia továbbadási jogviszonyban vételezett – energiára vonatkozó számlák, számlamellékletek és szerződések

Vizsgált területek:

 1. Bérleti szerződés energiatovábbadási pontjai, valamint a külön megállapodás alapján kötött energiatovábbadási szerződések (villamos energia és földgáz)
 2. Energiatovábbadási számlakép és számlaanalitika
 3. Jogszabályoknak megfelelő továbbszámlázási feltételek (Vet., Get. és kapcsolódó jogszabályok)
 4. Jogszabály szerinti hatóságok és szolgáltatók felé történő lejelentési kötelezettségek (Bérbeadói oldal esetén vizsgáljuk)
 5. Energiatovábbadás havi operatív folyamata (mérők leolvasása, hitelesítése, műszaki paraméterek aktualizálása stb.)
 6. Jogszabály szerint elszámolható üzemeltetési költségek

Továbbszámlázási audit tartalma:

 1. A jelenleg alkalmazott bérlői energiatovábbadási szerződések és számlázás alapján, az esetleges jogszabálynak ellentmondó tételek, folyamatok, téves számlázások kiszűrése, bemutatása és javaslat azok helyesbítésére
 2. Jogszabálynak megfelelő sablon energiatovábbadási szerződés készítése
 3. Jogszabálynak megfelelő sablon energiatovábbadási számlakép és számlaanalitika készítése
 4. Az üzemeltetés és karbantartás valós fajlagos költségének meghatározása, amelyet az energiatovábbadásnál jogszabály szerint el lehet számolni
 5. Eddig nem alkalmazott és/vagy el nem számolt üzemeltetési és karbantartási feladatok jövőbeni bevezetésének lehetséges eredményeinek bemutatása (Bérbeadói oldal esetén vizsgáljuk)
 6. Standard energiatovábbadási számlázási folyamat javaslat készítése
 7. Hiányzó jogszabály szerinti lejelentési kötelezettségek elvégzése a hatóságok és szolgáltatók felé (Bérbeadói oldal esetén vizsgáljuk)
 8. Összehasonlító elemzés más hasonló iparágú, funkciójú cégek energia továbbszámlázási metodikájával, áraival
 9. Amennyiben a bérbeadóval történő egyeztetés nem éri el a kívánt sikert, illetve megállapodást, úgy szakmai támogatás nyújtása a Magyar Energia Hivatal felé történő beadványnak megfogalmazásában

Amennyiben a bérbeadó kéri a segítségünket, a szolgáltatás keretében vállaljuk a bérleti szerződések energia továbbadásra vonatkozó pontjainak, illetve az energiaszámlázási rendszerének felülvizsgálatát, valamint javaslatokat teszünk azok aktualizálására, illetve jogszabályoknak történő megfeleltetésére.

A továbbszámlázás operatív, havi folyamata is jelentős terhet ró az üzemeltetőkre, ennek a tehernek a könnyítésére vállaljuk a bérlők felé történő továbbadási számlák szakmai előkészítését (pl. százalékos megbontások, átalánydíjas számítás).

Szolgáltatásunk keretén belül, igény esetén, vállaljuk a továbbszámlázás alapját képező mérőberendezések hitelesítésének ügyintézését. A hitelesítéssel kapcsolatban felmerülő költségeket Megbízónk viseli, a létesítményekben található mérőhelyeket és azokhoz való hozzáférést pedig előre egyeztetett időpontban biztosítania szükséges.

Vállaljuk továbbá a főbb energianemekkel (áram, gáz, távhő) kapcsolatos bérlői kérdések megválaszolását és az esetleges bérlői leválások teljes körű ügyintézését is.