Szolgáltatásunkban professzionális szakemberek segítségével vállaljuk a 666/2020. (XII. 28.) Kormányrendeletben rögzítettek szerint, a jogszabályban érintett rendszerekre vonatkozó energetikai felülvizsgálatot. A rendelet hatálya alá tartozó hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatának célja a berendezés és a rendszer energetikai hatékonyságára vonatkozó tájékoztatás.

A rendelet hatálya alá az alábbi berendezések tartoznak:

  1. 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszer, vagy kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszer,
  2. 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló rendszer, vagy kombináltan légkondicionáló és szellőzőrendszer.

A felülvizsgálatot 8 évente kell elvégezni, vagy a kötelező energetikai auditálás részeként. A 2022. január 1. után üzembe helyezett berendezések esetén az üzembe helyezést követő 1 éven belül, a 2022. január 1-e előtt üzembe helyezett rendszerek vonatkozásában az energetikai felülvizsgálatot első alkalommal 2025. december 31-ig kell elvégeztetni, amennyiben energetikai auditálást kell lefolytatni, akkor annak részeként.

A témához kapcsolódó Európai Uniós szabályozás:

  • Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/844 irányelve (2018. május 30.)

Kapcsolódó hazai szabályozások:

  • Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és végrehajtási rendelete
  • Az energetikai felülvizsgálatról szóló 666/2020. (XII. 28.) Kormányrendelet
  • Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról szóló 19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet
  • 7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról